اسما کمربند ها به ژاپنی – با الرسم الخط فارسی

جودو ورزشی بر خاسته از سرزمین ژاپن و مهد نیجاهای سیاه پوش و سامورایی های جوانمرد است ، از درون دو بینش رزمی متضاد ، سبک های متعدی ایجاد شد و همگی آنها از نظر ظاهری از یک اصول کلی مشترک برخوردار بودند و آن چیزی نبود که بتوان انکارش کرد

آری زبان مادری تمام این سبک ها یکی هست ، روی این حساب تمامی رشته های رزمی ژاپنی دارای اصطلاحات عمومی مشترکی هستند ، که از اصطلاحات می توان در سیستم رده بندی اشاره کرد

به طور اخص به معرفی این اصطلاحات در جودو می پردازم هر چند که چندان فرقی بینشان نیست

اسما کمربندها به ژاپنیاسما کمربند ها به ژاپنی – با الرسم الخط فارسی

رده رنگ تلفظ معنی
* کیو ده سفید جو کیو کلاس دهم
کیو نه  زرد یک (نارنجی یک) کو کیو کلاس نهم
کیو هشت زرد دو (نارنجی دو) هاچی کیو کلاس هشتم
کیو هفت سبز یک شیچی کیو کلاس هفتم
کیو شش سبز دو روکو کیو کلاس ششم
کیو پنج بنفش یک (آبی یک) گو کیو کلاس پنجم
کیو چهار بنفش دو (آبی دو) یون کیو کلاس چهارم
کیو سه قهوه ای یک سان کیو کلاس سوم
کیو دو قهوه ای دو نی کیو کلاس دوم
کیو یک قهوه ای سه ایک کیو کلاس اول
دان یک مشکی یک شو دان درجه اول
دان دو مشکی دو نی دان درجه دوم
دان سه مشکی سه سان دان درجه سوم
دان چهار مشکی چهار یون دان درجه چهارم
دان پنج مشکی پنج گو دان درجه پنجم
دان شش قرمز و سفید یک روکو دان درجه ششم
دان هفت قرمز و سفید دو شیچی دان درجه هفتم
دان هشت قرمز و سفید سه هاچی دان درجه هشتم
دان نه قرمز یک کیو دان درجه نهم
دان ده قرمز دو جو دان درجه دهم

* اسما کیو ده گفته می شود اما در واقع چنین چیزی رسمیت ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × یک =