آموزش دفاع شخصی جودو – آتمی وازا

دومین بخش از سری آموزش های دفاع شخصی جودو با محوریت فنون آتمی وازا که توسط ری شیرن تهیه گردیده است ، استاد شیرن دارنده  دان ۶ جوجیتسو و ۴ جودو می باشد .

آموزش دفاع شخصی جودو - آتمی وازا

شما می توانید در این فیلم آموزشی بخشی از تکنیک های ضربه ای جودو را یاد بگیرد ، که شامل فنون زیر می باشد :

 • اوده آته وازا
  • گیاکو زوکی (تسوکی)
  • مای کن زوکی
  • ماواشی زوکی
  • اورا زوکی
  • شوتو اوچی
  • تیشو اوچی
  • امپی اوچی
 • آشی آته وازا
  • هیزا گری
  • کین گری
  • مای گری
  • مواشی گری

توجه : جودو بخاطر نداشتن تکنیک های ضربه ای و کشنده جزء هنرهای رزمی ملایم طبقه بندی می شود ؛ از اینرو اجرای تکنیک های مزبور در مبارزه ممنوع است اما در فرم های نمایشی و دفاع شخصی جودو کاربرد دارند .

دانلود فیلم آموزش دفاع شخصی جودو – آتمی وازا