نفرات برتر جایز بزرگ اولان باتور – 2016

نفرات برتر جایز بزرگ اولان باتور – 2016مسابقات جایزه بزرگ جودو مغولستان از 11 الی 13 تیر 1395 در اولان باتور برگزارد شد و نفرات برتر هر وزن به ترتیب به شرح زیر می باشند:

 

نفرات برتر وزن 60- کیلوگرم مردان :

مقام اول : داشداوا آمارتووشین از مغولستان

مقام دوم : سیرود ناسانجارگال از مغولستان

مقام سوم : بایارماگنای داگوادورج از مغولستان / داوود محمدسوی

 

نفرات برتر وزن 66- کیلوگرم مردان :

مقام اول : آلتانسوخ دوودون از مغولستان

مقام دوم : باتسووری آدییا از مغولستان

مقام سوم : آندراش جرب از اسلوونی / اسخات تیلمانوف از قزاقستان

 

نفرات برتر وزن 73- کیلوگرم مردان :

مقام اول : لئو فوگل از روسیه

مقام دوم : باتگیریل باتتسیتسیگ از مغولستان

مقام سوم : فاگان گولوزاده از آذربایجان / خادباتار نارانخوو از مغولستان

 

نفرات برتر وزن 81- کیلوگرم مردان :

مقام اول : داگواسورین نیامسورین از مغولستان

مقام دوم : یارومیر موسل از جمهوری چک

مقام سوم : وون جون جونگ از کره جنوبی / هوی جونگ لی از کره جنوبی

 

نفرات برتر وزن 90- کیلوگرم مردان :

مقام اول : اوتگونباتار لخاگواسورین از مغولستان

مقام دوم : آلتانباگانا گانتولگا از مغولستان

مقام سوم : فیرودین داداشوف از آذربایجان / ایریهیموباتو از چین

 

نفرات برتر وزن 100- کیلوگرم مردان :

مقام اول : زیلیم کوتسویوف از آذربایجان

مقام دوم : ایشدورج داشدولام از مغولستان

مقام سوم : آمباسیلما بایارسایخان از مغولستان / تووشینجارگال گان از مغولستان

 

نفرات برتر وزن 100+ کیلوگرم مردان :

مقام اول : تیموولین باتتولگا از مغولستان

مقام دوم : دوورینبایار اولزییبایار از مغولستان

مقام سوم : بولدپوریو سوگارجارگال از مغولستان

 

نفرات برتر وزن 48- کیلوگرم زنان :

مقام اول : مونخبات اورانتستسنگ از مغولستان

مقام دوم : اوتگونتسیتسیگ گالبادراخ از قزاقستان

مقام سوم : خورلوو باتتامیر از مغولستان / یوریه موریزاکی از ژاپن

 

نفرات برتر وزن 52- کیلوگرم زنان :

مقام اول : ماکو اوچیو از ژاپن

مقام دوم : آززایا چینتوگتوخ از مغولستان

مقام سوم : تنا شیکیچ از کرواسی / بات-ایردینه بالجیننیام از مغولستان

 

نفرات برتر وزن 57- کیلوگرم زنان :

مقام اول : اینخرییلین لخاگواتوگوو از مغولستان

مقام دوم : مگومی ایشیکاوا از ژاپن

مقام سوم : آندریجا لیسکی از اسلوونی / مینجو کیم از کره جنوبی

 

نفرات برتر وزن 63- کیلوگرم زنان :

مقام اول : مونگونچیمیگ بالدورج از مغولستان

مقام دوم : گانخایچ بولد از مغولستان

مقام سوم : ماهو نیشیکاوا از ژاپن / کاهو یونه‌زاوا از ژاپن

 

نفرات برتر وزن 70- کیلوگرم زنان :

مقام اول : ایرینا ایکه از ژاپن

مقام دوم : نارانجارگال تسیند آیوش از مغولستان

مقام سوم : باربارا ماتیچ از کرواسی / داواسورین مونخبات از مغولستان

 

نفرات برتر وزن 78- کیلوگرم زنان :

مقام اول : لخامدیگد پوریوجارگال از مغولستان

مقام دوم : بریگیتا ماتیچ از کرواسی

مقام سوم : پارک یوجین از کره جنوبی / اووگانجارگال مونخ-ایردینه از مغولستان

 

نفرات برتر وزن 78+ کیلوگرم زنان :

مقام اول : ایدالیس اورتیز از کوبا

مقام دوم : جاوزما اودخوو از مغولستان

مقام سوم : سوزوکا ایچیهاشی از ژاپن / مونختویا باتتولگا از مغولستان

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + 20 =