معرفی تیم جودو کره جنوبی در المپیک ریو 2016

تیم جودو کره جنوبی

معرفی تیم ملی کره جنوبی اعزامی به بازیهای المپیک ریو 2016

 

وون جین کیمدر وزن 60- کیلوگرم ، وون جین کیم با کسب 2330 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر کیم :

مقام 3 در مسابقات جودو مسترز مکزیک – گوادالاخارا 2016

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ آلمان – دوسلدورف 2016

مقام 3 در مسابقات جایزه بزرگ فرانسه – پاریس 2016

 

 

باول آندر وزن 66- کیلوگرم ، باول آن با کسب 3030 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر آن :

مقام 1 در مسابقات جودو مسترز مکزیک – گوادالاخارا 2016

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ آلمان – دوسلدورف 2016

مقام 3 در مسابقات جایزه بزرگ فرانسه – پاریس 2016

 

 

چانگریم آندر وزن 73- کیلوگرم ، چانگریم  آن با کسب 2658 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر آن :

مقام 5 در مسابقات جودو مسترز مکزیک – گوادالاخارا 2016

مقام 3 در مسابقات جایزه بزرگ آلمان – دوسلدورف 2016

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ فرانسه – پاریس 2016

 

 

کی چون وانگدر وزن 81- کیلوگرم ، کی چون وانگ با کسب 1148 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر وانگ :

مقام 2 در مسابقات جایزه بزرگ ترکیه – سامسون 2016

مقام 3 در مسابقات جایزه بزرگ فرانسه – پاریس 2016

مقام 3 در مسابقات جایزه بزرگ ژاپن – توکیو 2015

 

 

دونگ هان گواکدر وزن 90- کیلوگرم ، دونگ هان گواک با کسب 2340 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر گواک :

مقام 5 در مسابقات جایزه بزرگ آلمان – دوسلدورف 2016

مقام 3 در مسابقات جایزه بزرگ فرانسه – پاریس 2016

مقام 1 در مسابقات کسب رنکنیگ فدراسیون جهانی – 2015

 

 

گوهام چودر وزن 100- کیلوگرم ، گوهام چو با کسب 1228 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر چو :

مقام 2 در مسابقات جایزه بزرگ ژاپن – توکیو 2015

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ کره جنوبی – جیجو 2015

مقام 1 در مسابقات قهرمانی دانشگاه های جهانگوانگجو 2015

 

 

سونگ مین کیمدر وزن 100+ کیلوگرم ، سونگ مین کیم با کسب 1379 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر کیم :

مقام 5 در مسابقات قهرمانی آسیا – تاشکند 2016

مقام 3 در مسابقات جایزه بزرگ آلمان – دوسلدورف 2016

مقام 2 در مسابقات جایزه بزرگ کره جنوبیگوانگجو 2015

 

 

بو کیونگ جئونگدر وزن 48- کیلوگرم ، بو کیونگ جئونگ با کسب 1640 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر جیونگ :

مقام 5 در مسابقات جودو مسترز مکزیک – گوادالاخارا 2016

مقام 2 در مسابقات جایزه بزرگ قزاقستان – آلماتی 2016

مقام 7 در مسابقات قهرمانی آسیا – تاشکند 2016

 

جان دی کیمدر وزن 57- کیلوگرم ، جان دی کیم با کسب 2275 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر کیم :

مقام 3 در مسابقات جودو مسترز مکزیک – گوادالاخارا 2016

مقام 2 در مسابقات قهرمانی آسیا – تاشکند 2016

مقام 5 در مسابقات جایزه بزرگ آلمان – دوسلدورف 2016

 

 

جی یون باکدر وزن 63- کیلوگرم ، جی یون باک با کسب 724 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک (با سهمیه قاره ای)

سه مقام اخیر باک :

مقام 5 در مسابقات جایزه بزرگ آذربایجان– باکو 2016

مقام 5 در مسابقات قهرمانی آسیا – تاشکند 2016

مقام 5 در مسابقات جایزه بزرگ گرجستان – تفلیس 2016

 

 

سئونگ یئون کیمدر وزن 70- کیلوگرم ، سئونگ یئون کیم با کسب 1770 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر کیم :

مقام 3 در مسابقات جودو مسترز مکزیک – گوادالاخارا 2016

مقام 2 در مسابقات قهرمانی آسیا – تاشکند 2016

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ فرانسه – پاریس 2016

 

 

مین جیونگ کیم

در وزن 78+ کیلوگرم ، مین جیونگ کیم با کسب 1438 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر کیم :

مقام 5 در مسابقات جایزه بزرگ قزاقستان – آلماتی 2016

مقام 1 در مسابقات قهرمانی آسیا – تاشکند 2016

مقام 3 در مسابقات جایزه بزرگ آلمان – دوسلدورف 2016

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − هشت =