معرفی تیم جودو ژاپن در المپیک ریو 2016

تیم جودو ژاپن

معرفی تیم ملی ژاپن اعزامی به بازیهای المپیک ریو 2016

 

نائوهیسا تاکاتودر وزن 60- کیلوگرم ، نائوهیسا تاکاتو با کسب 1698 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر تاکاتو :

مقام 3 در مسابقات سراسری ژاپن – فوکوئوکا 2016

مقام 1 در مسابقات کسب رنکنیگ فدراسیون جهانی – 2015

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ ژاپن – توکیو 2015

 

 

توموفومی تاکاجودر وزن 66- کیلوگرم ، توموفومی تاکاجو با کسب 1682 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر توموفومی :

مقام 7 در مسابقات جودو مسترز مکزیک – گوادالاخارا 2016

مقام 3 در مسابقات سراسری ژاپن – فوکوئوکا 2016

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ ژاپن – توکیو 2015

 

 

شوهی اونودر وزن 73- کیلوگرم ، شوهی اونو با کسب 1554 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر اونو :

مقام 1 در مسابقات سراسری ژاپن – فوکوئوکا 2016

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ آلمان – دوسلدورف 2016

مقام 1 در مسابقات جهانی قزاقستان – آستانه 2015

 

 

تاکانوری ناگاسهدر وزن 81- کیلوگرم ، تاکانوری ناگاسه با کسب 2291 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر ناگاسه :

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ آذربایجان – باکو 2016

مقام 1 در مسابقات سراسری ژاپن – فوکوئوکا 2016

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ ژاپن – توکیو 2015

 

 

ماشو بیکردر وزن 90- کیلوگرم ، ماشو بیکر با کسب 2496 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر بیکر :

مقام 1 در مسابقات جودو مسترز مکزیک – گوادالاخارا 2016

مقام 2 در مسابقات سراسری ژاپن – فوکوئوکا 2016

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ ژاپن – توکیو 2015

 

 

 

ریونوسوکه هاگا

در وزن 100- کیلوگرم ، ریونوسوکه هاگا با کسب 1840 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر هاگا :

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ ژاپن – توکیو 2015

مقام 1 در مسابقات جهانی قزاقستان – آستانه 2015

مقام 5 در مسابقات جایزه بزرگ آذربایجان – باکو 2015

 

 

هیسایوشی هاراساوادر وزن 100+ کیلوگرم ، هیسایوشی هاراساوا با کسب 2580 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر هاراساوا :

مقام 3 در مسابقات جودو مسترز مکزیک – گوادالاخارا 2016

مقام 1 در مسابقات سراسری ژاپن – فوکوئوکا 2016

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ فرانسه – پاریس 2016

 

 

آمی کوندودر وزن 48- کیلوگرم ، آمی کوندو با کسب 2323 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر کوندو :

مقام 1 در مسابقات جودو مسترز مکزیک – گوادالاخارا 2016

مقام 1 در مسابقات سراسری ژاپن – فوکوئوکا 2016

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ ژاپن – توکیو 2015

 

 

میساتو ناکامورادر وزن 52- کیلوگرم ، میساتو ناکامورا با کسب 2510 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر ناکامورا :

مقام 1 در مسابقات جودو مسترز مکزیک – گوادالاخارا 2016

مقام 1 در مسابقات سراسری ژاپن – فوکوئوکا 2016

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ ژاپن – توکیو 2015

 

 

کائوری ماتسوموتودر وزن 57- کیلوگرم ، کائوری ماتسوموتو با کسب 1866 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر ماتسوموتو :

مقام 3 در مسابقات سراسری ژاپن – فوکوئوکا 2016

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ آلمان – دوسلدورف 2016

مقام 1 در مسابقات جهانی قزاقستان – آستانه 2015

 

 

میکو تاشیرودر وزن 63- کیلوگرم ، میکو تاشیرو با کسب 2330 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر تاشیرو :

مقام 1 در مسابقات جودو مسترز مکزیک – گوادالاخارا 2016

مقام 3 در مسابقات سراسری ژاپن – فوکوئوکا 2016

مقام 2 در مسابقات جایزه بزرگ فرانسه – پاریس 2016

 

 

چیزورو آرایدر وزن 70- کیلوگرم ، چیزورو آرای با کسب 1502 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر آرای :

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ روسیه – تیومن 2016

مقام 2 در مسابقات سراسری ژاپن – فوکوئوکا 2016

مقام 2 در مسابقات جایزه بزرگ آلمان – دوسلدورف 2016

 

 

مامی اومِکیدر وزن 78- کیلوگرم ، مامی اومِکی با کسب 1680 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر اومه‌کی :

مقام 3 در مسابقات جایزه بزرگ آذربایجان – باکو 2016

مقام 3 در مسابقات سراسری ژاپن – فوکوئوکا 2016

مقام 5 در مسابقات جایزه بزرگ ژاپن – توکیو 2015

 

 

کانائه یامابهدر وزن 78+ کیلوگرم ، کانائه یامابه با کسب 1824 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر یامابه :

مقام 3 در مسابقات جودو مسترز مکزیک – گوادالاخارا 2016

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ آذربایجان – باکو 2016

مقام 1 در مسابقات سراسری ژاپن – فوکوئوکا 2016

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − یک =