معرفی تیم جودو مغولستان در المپیک ریو 2016

تیم جودو مغولستان

معرفی تیم ملی مغولستان اعزامی به بازیهای المپیک ریو 2016

 

 

بولدباتار گانباتدر وزن 60- کیلوگرم ، بولدباتار گانبات با کسب 2221 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر گانبات :

مقام 5 در مسابقات جودو مسترز مکزیک – گوادالاخارا 2016

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ آذربایجان – باکو 2016

مقام 3 در مسابقات جایزه بزرگ گرجستان – تفلیس 2016

 

 

تومورخولک داوادورجیندر وزن 66- کیلوگرم ، تومورخولک داوادورجین با کسب 2540 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر داوادورجین :

مقام 2 در مسابقات جودو مسترز مکزیک – گوادالاخارا 2016

مقام 3 در مسابقات قهرمانی آسیا – تاشکند 2016

مقام 2 در مسابقات جایزه بزرگ فرانسه – پاریس 2016

 

 

اودبایار گانباتاردر وزن 73- کیلوگرم ، اودبایار گانباتار با کسب 1390 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر گانباتار :

مقام 2 در مسابقات جودو مسترز مکزیک – گوادالاخارا 2016

مقام 5 در مسابقات قهرمانی آسیا – تاشکند 2016

مقام 2 در مسابقات جایزه بزرگ گرجستان – تفلیس 2016

 

 

داگواسورین نیامسوریندر وزن 81- کیلوگرم ، داگواسورین نیامسورین با کسب 1110 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر نیامسورین :

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ مغولستان – اولانباتور 2016

مقام 5 در مسابقات جودو مسترز مکزیک – گوادالاخارا 2016

مقام 3 در مسابقات جایزه بزرگ قزاقستان – آلماتی 2016

 

 

اوتگونباتار لخاگواسوریندر وزن 90- کیلوگرم ، اوتگونباتار لخاگواسورین با کسب 1352 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر لخاگواسورین :

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ مغولستان – اولانباتور 2016

مقام 3 در مسابقات جایزه بزرگ آلمان – دوسلدورف 2016

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ امارات – ابوظبی 2015

 

 

تووشینبایار نایدانگیندر وزن 100- کیلوگرم ، تووشینبایار نایدان با کسب 1161 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر نایدانگین :

مقام 1 در مسابقات قهرمانی آسیا – تاشکند 2016

مقام 7 در مسابقات جایزه بزرگ ژاپن – توکیو 2015

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ چین – چینگدائو 2015

 

 

تیموولین باتتولگادر وزن 100+ کیلوگرم ، تیموولین باتتولگا با کسب 892 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر باتتولگا :

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ مغولستان – اولانباتور 2016

مقام 5 در مسابقات جایزه بزرگ آذربایجان – باکو 2016

مقام 5 در مسابقات قهرمانی آسیا – تاشکند 2016

 

 

مونخبات اورانتستسنگدر وزن 48- کیلوگرم ، مونخبات اورانتستسنگ با کسب 2654 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر اورانتستسنگ :

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ مغولستان – اولانباتور 2016

مقام 7 در مسابقات جودو مسترز مکزیک – گوادالاخارا 2016

مقام 2 در مسابقات قهرمانی آسیا – تاشکند 2016

 

 

بوندما مونخباتاردر وزن 52- کیلوگرم ، بوندما مونخباتار با کسب 1018 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر مونخباتار :

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ آذربایجان – باکو 2016

مقام 3 در مسابقات قهرمانی آسیا – تاشکند 2016

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ ترکیه – سامسون 2016

 

 

سومیا دورجسورندر وزن 57- کیلوگرم ، سومیا دورجسورن با کسب 3100 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر دورجسورن :

مقام 1 در مسابقات جودو مسترز مکزیک – گوادالاخارا 2016

مقام 1 در مسابقات قهرمانی آسیا – تاشکند 2016

مقام 2 در مسابقات جایزه بزرگ فرانسه – پاریس 2016

 

 

مونخزایا تسیدیوسوریندر وزن 63- کیلوگرم ، مونخزایا تسیدیوسورین با کسب 1674 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر تسدیوسورین :

مقام 3 در مسابقات جایزه بزرگ آلمان – دوسلدورف 2016

مقام 5 در مسابقات جایزه بزرگ فرانسه – پاریس 2016

مقام 5 در مسابقات جایزه بزرگ ژاپن – توکیو 2015

 

 

نارانجارگال تسیند آیوشدر وزن 70- کیلوگرم ، نارانجارگال تسیند آیوش با کسب 1146 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک

سه مقام اخیر تسند آیوش :

مقام 2 در مسابقات جایزه بزرگ مغولستان – اولانباتور 2016

مقام 5 در مسابقات جودو مسترز مکزیک – گوادالاخارا 2016

مقام 2 در مسابقات جایزه بزرگ قزاقستان – آلماتی 2016

 

 

لخامدیگد پوریوجارگالدر وزن 78- کیلوگرم ، لخامدیگد پوریوجارگال با کسب 543 امتیاز در رنکینگ ورودی المپیک (با سهمیه قاره ای)

سه مقام اخیر پوریوجارگال :

مقام 1 در مسابقات جایزه بزرگ مغولستان – اولانباتور 2016

مقام 3 در مسابقات قهرمانی آسیا – تاشکند 2016

مقام 3 در مسابقات آزاد اروپا – روم 2016

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + 14 =