برترین جودوکاران جهان وزن منفی 60 کیلوگرم در سال 2016

برترین جودوکاران جهان در سال 2016

برترین جودوکاران جهان در سال 2016

1 – بسلان مودرانوف از روسیه که تا پایان سال 2016 با 1573 امتیاز نفر ششم وزن 60- کیلوگرم در رنکینگ جهانی این دسته می باشد.

عناوین کسب کرده در سال 2016

مسابقات جایگاه زمان
جایزه بزرگ دوسلدورف (گرند پریکس) 3 19/02/2016
کاپ اروپا براتیسلاوا 2 09/07/2016
المپیک ریودوژانیرو 1 06/08/2016

وضعیت مبارزات مودوانوف در سال 2016

مبارزه برد درصد
14 12 85.7

از 20 مبارزه اخیر خود 16 بار برنده شده، به بیان دیگر 80 درصد پیروزی در مقابل حریفان بدست آورده

همچنین از مهمترین دستاوردهای مودوانوف در سالهای اخیر:

جایگاه 1 بازیهایی اروپایی باکو 2015

جایگاه 1 مسابقات قهرمانی اروپا مونپولیه 2014

جایگاه 2 مسابقات جهانی چلیابینسک 2014

جایگاه 5 مسابقات جودو مسترز تیومن 2013

جایگاه 3 مسابقات جودو مسترز آلماتی 2012

جایگاه 1 مسابقات قهرمانی اروپا چلیابینسک 2012

جایگاه 3 مسابقات جودو مسترز باکو 2011

جایگاه 5 مسابقات جهانی توکیو 2010

جایگاه 5 مسابقات قهرمانی اروپا وین 2010

مشاهده داده نما بسلان مودرانوف

بسلان مودرانوف

***

2 – یلدوس اسمتوف از قزاقستان که تا پایان سال 2016 با 1852 امتیاز نفر دوم وزن 60- کیلوگرم در رنکینگ جهانی این دسته می باشد.

عناوین کسب کرده در سال 2016

مسابقات جایگاه زمان
جایزه بزرگ دوسلدورف (گرند پریکس) 2 19/02/2016
قهرمانی آسیا تاشکند 1 21/04/2016
المپیک ریودوژانیرو 2 06/08/2016

وضعیت مبارزات اسمتوف در سال 2016

مبارزه برد درصد
14 12 85.7

از 20 مبارزه اخیر خود 17 بار برنده شده، به بیان دیگر 85 درصد پیروزی در مقابل حریفان بدست آورده

همچنین از مهمترین دستاوردهای اسمتوف در سالهای اخیر:

جایگاه 1 مسابقات جهانی آستانه در سال 2015

جایگاه 5 در مسابقات قهرمانی آسیا کویت 2015

جایگاه 1 بازیهایی آسیایی اینچئون 2014

جایگاه 3 مسابقات قهرمانی آسیا بانکوک 2013

جایگاه 7 مسابقات جهانی ریودوژانیرو در سال 2013

جایگاه 5 مسابقات جودو مسترز تیومن 2013

مشاهده داده نما یلدوس اسمتوف

 یلدوس اسمتوف

***

3 – دیوربک اروزبوف از ازبکستان که تا پایان سال 2016 با 1772 امتیاز نفر سوم وزن 60- کیلوگرم در رنکینگ جهانی این دسته می باشد.

عناوین کسب کرده در سال 2016

مسابقات جایگاه زمان
جایزه بزرگ تفلیس (گرند پریکس) 1 25/03/2016
جایزه بزرگ سامسون (گرند پریکس) 3 01/04/2016
قهرمانی آسیا تاشکند 2 15/04/2016
جایزه بزرگ باکو (گرند اسلم) 3 06/05/2016
جایزه بزرگ آلماتی (گرند پریکس) 3 13/05/2016
جودو مسترز گوادالاخارا 7 27/05/2016
المپیک ریودوژانیرو 3 06/08/2016

وضعیت مبارزات اروزبوف در سال 2016

مبارزه برد درصد
36 27 75.0

از 20 مبارزه اخیر خود 14 بار برنده شده، به بیان دیگر 70 درصد پیروزی در مقابل حریفان بدست آورده

همچنین از مهمترین دستاوردهای اروزبوف در سالهای اخیر:

جایگاه 5 مسابقات جودو مسترز رباط 2015

مشاهده داده نما دیوربک اروزبوف

 دیوربک اروزبوف

***

4 – نائوهیسا تاکاتو از ژاپن که تا پایان سال 2016 با 1568 امتیاز نفر هفتم وزن 60- کیلوگرم در رنکینگ جهانی این دسته می باشد.

عناوین کسب کرده در سال 2016

مسابقات جایگاه زمان
آل ژاپن (قهرمانی کشور) 3 03/04/2016
المپیک ریودوژانیرو 3 06/08/2016
جایزه بزرگ توکیو (گرند اسلم) 2 02/12/2016

وضعیت مبارزات تاکاتو در سال 2016

مبارزه برد درصد
10 7 70

از 20 مبارزه اخیر خود 17 بار برنده شده، به بیان دیگر 85 درصد پیروزی در مقابل حریفان بدست آورده

همچنین از مهمترین دستاوردهای تاکاتو در سالهای اخیر:

جایگاه 1 مسابقات جودو مسترز رباط 2015

جایگاه 3 مسابقات جهانی چلیابینسک 2014

جایگاه 1 مسابقات جهانی ریودوژانیرو در سال 2013

جایگاه 1 مسابقات جودو مسترز تیومن 2013

مشاهده داده نما نائوهیسا تاکاتو

 نائوهیسا تاکاتو

***

5 – اورخان صفروف از جمهوری آذربایجان که تا پایان سال 2016 با 1854 امتیاز نفر نخست وزن 60- کیلوگرم در رنکینگ جهانی این دسته می باشد.

عناوین کسب کرده در سال 2016

مسابقات جایگاه زمان
جایزه بزرگ هاوانا (گرند پریکس) 3 22/01/2016
جایزه بزرگ دوسلدورف (گرند پریکس) 7 19/02/2016
قهرمانی اروپا کازان 2 21/04/2016
جودو مسترز گوادالاخارا 1 27/05/2016
المپیک ریودوژانیرو 5 06/08/2016

وضعیت مبارزات صفروف در سال 2016

مبارزه برد درصد
24 15 62.5

از 20 مبارزه اخیر خود 12 بار برنده شده، به بیان دیگر 60 درصد پیروزی در مقابل حریفان بدست آورده

همچنین از مهمترین دستاوردهای صفروف در سالهای اخیر:

جایگاه 2 مسابقات جودو مسترز رباط 2015

جایگاه 2 بازیهایی اروپایی باکو 2015

جایگاه 5 مسابقات قهرمانی اروپا مونپولیه 2014

جایگاه 1 مسابقات جهانی ریودوژانیرو 2013

مشاهده داده نما اورخان صفروف

 اورخان صفروف

***

نتیجه مبارزات این پنج نفر با یکدیگر در سال 2016:

*** با مودرانوف با اسمتوف با اروزبوف با تاکاتو با صفروف
نتیجه مبارزه بسلان مودرانوف *** برد مودرانوف در المپیک ریو

برد اسمتوف در جایزه بزرگ دوسلدورف

هیچ هیچ برد مودرانوف در جایزه بزرگ دوسلدورف
نتیجه مبارزه یلدوس اسمتوف برد مودرانوف در المپیک ریو

برد اسمتوف در جایزه بزرگ دوسلدورف

*** برد اسمتوف در المپیک ریو

برد اسمتوف در آسیایی تاشکند

 هیچ برد اسمتوف در المپیک ریو
نتیجه مبارزه دیوربک اروزبوف  هیچ برد اسمتوف در المپیک ریو

برد اسمتوف در آسیایی تاشکند

***  هیچ هیچ
نتیجه مبارزه نائوهیسا تاکاتو هیچ هیچ هیچ *** برد تاکاتو در المپیک ریو
نتیجه مبارزه اورخان صفروف برد مودرانوف در جایزه بزرگ دوسلدورف برد اسمتوف در المپیک ریو هیچ برد تاکاتو در المپیک ریو ***

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 2 =