خانه / بدنسازی

بدنسازی

بدنسازی: 10 حرکت برای تقویت عضله کول

عضله ذوزنقه

عضله ذوزنقه که کول نیز شناخته می شود به قسمت الماسی شکل بالای گردن می گویند و مسئولیت آن بالا نگهداشتن و چرخانیدن استخوان بزرگ شانه می باشد. در نتیجه تقویت آن باعث می شود: افرایش قدرت جهت جابجایی اجسام بهبود کیفیت کومی کاتا (گارد گیری) تقویت کوزوشی در فنون (کشش) همانطور که در تصویر فوق مشاهده می شود این ...

ادامه مطلب »