خانه / دفاع شخصی

دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی بانوان 3 – رهایی کمر

آموزش دفاع شخصی بانوان رهایی کمر

هنگامی که شخص مهاجم شما را از پشت بغل کرده برای رها کردن کمر خود باید به فنون دفاع شخصی متوسل شوید. خانم استاد آنجلا لی در فیلم آموزش دفاع شخصی اش به شما رهایی کمر را یاد خواهد داد.   مشاهده فیلم آموزش دفاع شخصی رهایی گلو

ادامه مطلب »

آموزش دفاع شخصی بانوان 2 – رهایی گلو

آموزش دفاع شخصی بانوان رهایی گلو

تا حالا شده شخصی گلوی شما را از روبرو محکم با دستانش گرفته باشد و قصد خفه کردنتان را داشته باشد؟ برای اینکه بتوانید از خودتان دفاع کنید استاد آنجلا لی فیلم آموزش دفاع شخصی ویژه خانم ها را تدوین نموده تا شما بتوانند در چنین مواقعی گلو و گردن خود را از چنگال مهاجم آزاد سازید. لازم به ذکر ...

ادامه مطلب »

آموزش دفاع شخصی بانوان 1 – رهایی مچ دست

آموزش دفاع شخصی بانوان رهایی مچ دست

حتماً بارها برای شما اتفاق افتاده که شخصی به قصد اذیت و یا آسیب رساندن به شما مچ دستتان را محکم گرفته باشد و شما را رها نمی کند، برای هر کاری روشی وجود دارد و صد البته برای آزاد کردن مچ دست هم روش های وجود دارد. هرچند که این فیلم آموزشی تحت عنوان دفاع شخصی بانوان توسط خانم ...

ادامه مطلب »

آموزش 1 دقیقه ای دفاع شخصی – بانوان 8 (استفاده از کلید به عنوان اسلحه)

دفاع شخصی بانوان

آموزش یک دقیقه ای دفاع شخصی که خانم کریستینا میشل آن را آموزش می دهد، این آموزش ها کاربرد عمومی دارند و آن دسته از کسانی که علاقه مند به یادگیری فنون دفاع شخصی هستند می تواند با چند دقیقه وقت صرف کردن اصول دفاع از خود را فرا بگیرد. از آنجا که بانوان قدرت بدنی ضعیفی دارند و استاد ...

ادامه مطلب »

آموزش 1 دقیقه ای دفاع شخصی – بانوان 7 (رهایی مچ)

دفاع شخصی بانوان

آموزش یک دقیقه ای دفاع شخصی که خانم کریستینا میشل آن را آموزش می دهد، این آموزش ها کاربرد عمومی دارند و آن دسته از کسانی که علاقه مند به یادگیری فنون دفاع شخصی هستند می تواند با چند دقیقه وقت صرف کردن اصول دفاع از خود را فرا بگیرد. از آنجا که بانوان قدرت بدنی ضعیفی دارند و استاد ...

ادامه مطلب »

آموزش 1 دقیقه ای دفاع شخصی – بانوان 6 (رهایی از بیخ دیوار و مهاجم)

دفاع شخصی بانوان

آموزش یک دقیقه ای دفاع شخصی که خانم کریستینا میشل آن را آموزش می دهد، این آموزش ها کاربرد عمومی دارند و آن دسته از کسانی که علاقه مند به یادگیری فنون دفاع شخصی هستند می تواند با چند دقیقه وقت صرف کردن اصول دفاع از خود را فرا بگیرد. از آنجا که بانوان قدرت بدنی ضعیفی دارند و استاد ...

ادامه مطلب »

آموزش 1 دقیقه ای دفاع شخصی – بانوان 5 (رهایی مچ)

دفاع شخصی بانوان

آموزش یک دقیقه ای دفاع شخصی که خانم کریستینا میشل آن را آموزش می دهد، این آموزش ها کاربرد عمومی دارند و آن دسته از کسانی که علاقه مند به یادگیری فنون دفاع شخصی هستند می تواند با چند دقیقه وقت صرف کردن اصول دفاع از خود را فرا بگیرد. از آنجا که بانوان قدرت بدنی ضعیفی دارند و استاد ...

ادامه مطلب »

آموزش 1 دقیقه ای دفاع شخصی – بانوان 4 (رهایی بادسن)

دفاع شخصی بانوان

آموزش یک دقیقه ای دفاع شخصی که خانم کریستینا میشل آن را آموزش می دهد، این آموزش ها کاربرد عمومی دارند و آن دسته از کسانی که علاقه مند به یادگیری فنون دفاع شخصی هستند می تواند با چند دقیقه وقت صرف کردن اصول دفاع از خود را فرا بگیرد. از آنجا که بانوان قدرت بدنی ضعیفی دارند و استاد ...

ادامه مطلب »

آموزش 1 دقیقه ای دفاع شخصی – بانوان 3 (رهایی مچ)

دفاع شخصی بانوان

آموزش یک دقیقه ای دفاع شخصی که خانم کریستینا میشل آن را آموزش می دهد، این آموزش ها کاربرد عمومی دارند و آن دسته از کسانی که علاقه مند به یادگیری فنون دفاع شخصی هستند می تواند با چند دقیقه وقت صرف کردن اصول دفاع از خود را فرا بگیرد. از آنجا که بانوان قدرت بدنی ضعیفی دارند و استاد ...

ادامه مطلب »

آموزش 1 دقیقه ای دفاع شخصی – بانوان 2 (رهایی گردن)

دفاع شخصی بانوان

آموزش یک دقیقه ای دفاع شخصی که خانم کریستینا میشل آن را آموزش می دهد، این آموزش ها کاربرد عمومی دارند و آن دسته از کسانی که علاقه مند به یادگیری فنون دفاع شخصی هستند می تواند با چند دقیقه وقت صرف کردن اصول دفاع از خود را فرا بگیرد. از آنجا که بانوان قدرت بدنی ضعیفی دارند و استاد ...

ادامه مطلب »