خانه / فیلم / شیایی (برگه 10)

شیایی

ضربه فنی استثنایی جودو از لئونومز

هیئت جودو قزوین به مصاف بانک شهر می‌رود

ضربه فنی استثنایی جودو تکنیک فوق العاده زیبا و عجیب لئونومز تماشای آنلاین کلیپ ضربه فنی جودو جودوکاران خارجی معتقدند که این تکنیک جز خانواده یکی از فنون زیر هست Ura Nage , Kata Guruma , Kubi Gurum , Tawara Gaeshi به نظر شما بیشتر به کدام تکنیک شباهت دارد؟

ادامه مطلب »

مبارزه چوی و بیربرییر در مسابقات جهانی جودو ۲۰۱۴

مسابقات جهانی جودو ۶۰ کیلو

مسابقات جهانی جودو – چلیابینسک ۲۰۱۴ این هیوک چوی (کره جنوبی) در مقابل هرنان بیربرییر (آرژانتین) از سری مبارزه های وزن ۶۰- کیلوگرم در مرحله ۱/۳۲ ام تماشای فیلم مبارزه چوی و بیربرییر در مسابقات جهانی جودو

ادامه مطلب »

مبارزه مودرانوف و چوی در مسابقات جهانی جودو ۲۰۱۴

مسابقات جهانی جودو ۶۰ کیلو

مسابقات جهانی جودو – چلیابینسک ۲۰۱۴ بسلان مودرانوف (روسیه) در مقابل این هیوک چوی (کره جنوبی) از سری مبارزه های وزن ۶۰- کیلوگرم در مرحله ۱/۸ ام تماشای فیلم مبارزه مودرانوف و چوی در مسابقات جهانی جودو

ادامه مطلب »

مبارزه مودرانوف و گانبات در مسابقات جهانی جودو ۲۰۱۴

مسابقات جهانی جودو ۶۰ کیلو

مسابقات جهانی جودو – چلیابینسک ۲۰۱۴  بسلان مودرانوف (روسیه) در مقابل  بولدباتار گانبات (مغولستان) از سری مبارزه های وزن ۶۰- کیلوگرم در مرحله نهایی تماشای فیلم مبارزه مودرانوف و گانبات در مسابقات جهانی جودو

ادامه مطلب »

مبارزه مودرانوف و گوئدز در مسابقات جهانی جودو ۲۰۱۴

مسابقات جهانی جودو ۶۰ کیلو

مسابقات جهانی جودو – چلیابینسک ۲۰۱۴  بسلان مودرانوف (روسیه) در مقابل خاویر گوئدز (ونزوئلا) از سری مبارزه های وزن ۶۰- کیلوگرم در مرحله ۱/۶۴ ام تماشای فیلم مبارزه مودرانوف و گوئدز در مسابقات جهانی جودو

ادامه مطلب »

مبارزه پاپاکریستیدیس و پریسیادو در مسابقات جهانی جودو ۲۰۱۴

مسابقات جهانی جودو ۶۰ کیلو

مسابقات جهانی جودو – چلیابینسک ۲۰۱۴ ایوانیس پاپاکریستیدیس (یونان) در مقابل لنین پریسیادو (اکوادور) از سری مبارزه های وزن ۶۰- کیلوگرم در مرحله ۱/۶۴ ام تماشای فیلم مبارزه پاپاکریستیدیس و پریسیادو در مسابقات جهانی جودو

ادامه مطلب »

فیلم مبارزه پاپیناشویلی و گانبات در مسابقات جهانی جودو ۲۰۱۴

مسابقات جهانی جودو ۶۰ کیلو

مسابقات جهانی جودو – چلیابینسک ۲۰۱۴ امیران پاپیناشویلی (گرجستان) در مقابل بولدباتار گانبات (مغولستان) از سری مبارزه های وزن ۶۰- کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی تماشای فیلم مبارزه پاپیناشویلی و گانبات در مسابقات جهانی جودو

ادامه مطلب »

مبارزه صفروف و چوی در مسابقات جهانی جودو ۲۰۱۴

مسابقات جهانی جودو ۶۰ کیلو

مسابقات جهانی جودو – چلیابینسک ۲۰۱۴ اورخان صفروف (آذربایجان) در مقابل این هیوک چوی (کره جنوبی) از سری مبارزه های وزن ۶۰- کیلوگرم در مرحله ۱/۱۶ ام تماشای فیلم مبارزه صفروف و چوی در مسابقات جهانی جودو

ادامه مطلب »

مبارزه تاکاتو و مودرانوف در مسابقات جهانی جودو ۲۰۱۴

مسابقات جهانی جودو ۶۰ کیلو

مسابقات جهانی جودو – چلیابینسک ۲۰۱۴ نائوهیسا تاکاتو (ژاپن) در مقابل بسلان مودرانوف (روسیه) از سری مبارزه های وزن ۶۰- کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی تماشای فیلم مبارزه تاکاتو و مودرانوف در مسابقات جهانی جودو

ادامه مطلب »

مبارزه تاکاتو و آرشانسکی در مسابقات جهانی جودو ۲۰۱۴

مسابقات جهانی جودو ۶۰ کیلو

مسابقات جهانی جودو – چلیابینسک ۲۰۱۴ نائوهیسا تاکاتو (ژاپن) در مقابل آرتیوم آرشانسکی (اسرائیل) از سری مبارزه های وزن ۶۰- کیلوگرم در مرحله ۱/۸ ام تماشای فیلم مبارزه تاکاتو و آرشانسکی در مسابقات جهانی جودو

ادامه مطلب »