خانه / فیلم / آموزش / ناگه وازا / استمی وازا / یوکو استمی وازا

یوکو استمی وازا

تانی اوتوشی شرف الدین لطفی لایف در جایزه بزرگ تاشکند 2016

تانی اوتوشی - شرف الدین لطفی لایف

آمارتووشین داشداوا قصد دارد با قفل شدن روی پای شرف الدین لطفی لایف اوچی گاری خودش را به نمایش بگذارد اما جودوکار ازبکستانی با درایت و واکنش مناسب موفق می شود بواسطه تکنیک تانی اوتوشی اوچی گاری داشداوا مغول را بدل کند. این دو در مرحله رده بندی وزن منفی 60 کیلوگرم مسابقات جایزه بزرگ تاشکند به مصاف یکدیگر رفتند. ...

ادامه مطلب »

تانی اوتوشی سوخروب تورسونوف در جایزه بزرگ زاگرب 2016

تانی اوتوشی - سوخروب تورسونوف

جودوکار کوزوو با نمایش اوچی ماتا ناقص بی جهت خودش را در اختیار تورسونوف ازبک قرار داد تا با تکنیک تانی اوتوشی بدل شود مبارزه میان آکیل جاکوویسا و سوخروب تورسونوف در چهار چوب دیدار رده بندی وزن 73- کیلوگرم مسابقات جایزه بزرگ کرواسی انجام شد مشاهده تانی اوتوشی سوخروب تورسونوف در جایزه بزرگ زاگرب 2016

ادامه مطلب »

ترکیب فنون ناگه وازا با اوسایکومی وازا – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون اوسایکومی وازا

اجرا ترکیبی فنون ناگه وازا با اوسایکومی وازا که در مبارزه بسیار کاربرد دارد البته در آزمون کمربند نیز آزمون گیرنده چنین ترکیباتی را می پرسید مشاهده ترکیب فنون ناگه وازا و اوسای کومی وازا که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: ترکیب دی آشی هارای (کوسوتو گاری) با هون کسا گاتامه ترکیب اوچی گاری با یوکو ...

ادامه مطلب »

آموزش کاوازو گاکه – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش کاوازو گاکه از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی کاوازو گاکه نکات آموزشی کاوازو گاکه : آموزش کاوازا گاکه

ادامه مطلب »

آموزش کانی باسامی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش کانی باسامی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی کانی باسامی نکات آموزشی کانی باسامی : آموزش کانی باسامی ترکیب او گوروما با کانی باسامی اجرای کانی باسامی در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش اوسوتو ماکیکومی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش اوسوتو ماکیکومی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی اوسوتو ماکیکومی نکات آموزشی اوسوتو ماکی کومی : آموزش اوسوتو ماکیکومی ترکیب اوسوتو گاری با اوسوتو ماکیکومی اجرای اوسوتو مکیکومی در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش اوچی ماتا ماکیکومی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش اوچی ماتا ماکیکومی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی اوچی ماتا ماکیکومی نکات آموزشی اوچی ماتا ماکی کومی : آموزش اوچی ماتا ماکیکومی اجرای اوچی ماتا ماکیکومی در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش هارای ماکیکومی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش هارای ماکیکومی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی هارای ماکیکومی نکات آموزشی هارای ماکی کومی : آموزش هارای ماکیکومی فرق هارای گوشی با هارای ماکیکومی اجرای هارای ماکیکومی در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش هانه ماکیکومی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش هانه ماکیکومی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی هانه ماکیکومی نکات آموزشی هانه ماکی کومی : آموزش هانه ماکیکومی فرق هانه گوشی با هانه ماکیکومی

ادامه مطلب »

آموزش اوچی ماکیکومی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش اوچی ماکیکومی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی اوچی ماکیکومی نکات آموزشی اوچی ماکی کومی : آموزش اوچی ماکیکومی ترکیب ایپون سئوی ناگه با اوچی ماکیکومی

ادامه مطلب »