خانه / فیلم / آموزش / ناگه وازا / تاچی وازا / ته وازا (برگه 6)

ته وازا

افسانه های کوگا – 3

موضوع فیلم : افسانه های کوگا – 3 استاد : توشی هیکو کوگا فنون : 1 : اُوسوتو گاری 2 : موروته سئوی ناگه

ادامه مطلب »

افسانه های کوگا – 2

موضوع فیلم : افسانه های کوگا – 2 استاد : توشی هیکو کوگا فنون : 1 : ایپون سئوی ناگه 2 : موروته سئوی ناگه 3 : اُوسوتو گاری

ادامه مطلب »

تای اوتوشی – کوگا

موضوع فیلم : تای اوتوشی استاد :  کوگا توشی هیکو

ادامه مطلب »