خانه / فیلم / آموزش / نه وازا / اوسای وازا

اوسای وازا

ترکیب فنون ناگه وازا با اوسایکومی وازا – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون اوسایکومی وازا

اجرا ترکیبی فنون ناگه وازا با اوسایکومی وازا که در مبارزه بسیار کاربرد دارد البته در آزمون کمربند نیز آزمون گیرنده چنین ترکیباتی را می پرسید مشاهده ترکیب فنون ناگه وازا و اوسای کومی وازا که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: ترکیب دی آشی هارای (کوسوتو گاری) با هون کسا گاتامه ترکیب اوچی گاری با یوکو ...

ادامه مطلب »

آموزش تاته شیهو گاتامه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون اوسایکومی وازا

آموزش تاته شیهو گاتامه از سری فنون اوسایکومی وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده تاته شیهو گاتامه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش تاته شیهو گاتامه در حالت های مختلف اجرای تاته شیهو گاتامه در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش یوکو شیهو گاتامه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون اوسایکومی وازا

آموزش یوکو شیهو گاتامه از سری فنون اوسایکومی وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده یوکو شیهو گاتامه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش یوکو شیهو گاتامه در حالت های مختلف اجرای یوکوشیهو گاتامه در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش کوزوره کامی شیهو گاتامه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون اوسایکومی وازا

آموزش کوزوره کامی شیهو گاتامه از سری فنون اوسایکومی وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده کوزوره کامی شیهو گاتامه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش کوزوره کامی شیهو گاتامه در حالات مختلف اجرای کوزوره کامیشیهو گاتامه در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش کامی شیهو گاتامه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون اوسایکومی وازا

آموزش کامی شیهو گاتامه از سری فنون اوسایکومی وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده کامی شیهو گاتامه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش کامیشیهو گاتامه در حالت های متخلف اجرای کامیشیهیو گاتامه در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش کاتا گاتامه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون اوسایکومی وازا

آموزش کاتا گاتامه از سری فنون اوسایکومی وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده کاتا گاتامه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش گرفتن کاتا گاتامه در حالت های مختلف

ادامه مطلب »

آموزش کوزوره کسا گاتامه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون اوسایکومی وازا

آموزش کوزوره کسا گاتامه از سری فنون اوسایکومی وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده کوزوره کسا گاتامه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود   نکات آموزشی: آموزش حالت های مختلف کوزوره کسا گاتامه آموزش اوشیرو کسا گاتامه (این تکنیک طبق نظر کارشناسان کودوکان جز کوزوره کسا گاتامه شمرده شده است) اجرای کوزوره کسا گاتامه در ...

ادامه مطلب »

آموزش هون کسا گاتامه – گاتامه وازا کودوکان جودو

فنون اوسایکومی وازا

آموزش هون کسا گاتامه از سری فنون اوسایکومی وازا که در حالت مبارزه گاتامه وازا کاربرد دارد مشاهده هون کسا گاتامه که توسط کودوکان جودو تدریس می شود     نکات آموزشی: آموزش گرفتن حالت های مختلف کسا گاتامه اجرای کسا گاتامه در مسابقات  

ادامه مطلب »

مبارزه موستوپویوس و ملایی در گرند پریکس تفلیس 2016

سعید ملایی

سعید ملایی پس از شکست دادن ضیا نمازوف آذربایجانی در مرحله یک شانزدهم مسابقات بین المللی جایزه بزرگ گرجستان به مصاف رومان موستوپویوس از یونان رفت . ملایی قصد اجرای توموی ناگه را دارد که در دام یوکو شیهو گاتامه این جودوکار یونانی گرفتار می شود. موستوپویوس 23 ساله ، نفر سیزدهم وزن 81- کیلوگرم در رنگینگ جهانی جودو و ...

ادامه مطلب »

آموزش یکصد روش برای ورود به نوازا از شاک

آموزش یکصد روش برای ورود به نوازا از شاک

با وجود اینکه بخش قابل توجه ای از تکنیک های جودو مربوط به کاتامه وازا یا مبارزه در خاک است اما معمولا در شیایی از ورود به نوازا اجتناب می شود علتش هرچه که باشد تنها می توان آن را از دست  دادن فرصت های پیروزی قلمداد کرد . در این فیلم یکصد روش برای داخل شدن به سه دسته ...

ادامه مطلب »