خانه / فیلم / آموزش / نه وازا / شیمه وازا (برگه 3)

شیمه وازا

مایک سوین – اجرای سان کاکو جیمه در جوجی گاتامه

  استاد : مایک سوین نام تکنیک : Sankaku Jime To Juji Gatame – 三角絞 To 腕挫十字固 – اجرای سان کاکو جیمه و گرفتن جوجی گاتامه

ادامه مطلب »

نامی جوجی جیمه , کاتا جوجی جیمه , گیاکو جوجی جیمه

گیاکو جوجی جیمه

موضوع فیلم :  آموزش تکنیک های جوجی جیمه یا خفه کردن با دست در حالات ضربدری فنون آموزشی : نامی جوجی جیمه کاتا جوجی جیمه گیاکو جوجی جیمه  بیشتر بدانیم : نه وازا (کاتامه) ← شیمه وازا ← نامی جوجی جیمه (دست به حالت نامه نوشتن ؛ کف دست رو به پایین) نه وازا (کاتامه) ← شیمه وازا ← کاتا ...

ادامه مطلب »

آموزش گرفتن شیمه

موضوع فیلم : آموزش گرفتن شیمه از حرف در حالت چمباتمه (سجده)

ادامه مطلب »

آموزش اجرای ریوتو جیمه

موضوع فیلم : آموزش گرفتن ریوتو جیمه بیشتر بدانیم : نه وازا (کاتامه) ← شیمه وازا ← ریوتو جیمه

ادامه مطلب »

مایک سوین – سان کاکو جیمه در جوجی گاتامه

Sankaku Jime To Juji Gatame (کانسز) موضوع فیلم : آموزش گرفتن سان کاکوجیمه به همراه جوجی گاتامه بیشتر بدانیم : نه وازا (کاتامه) ← شیمه وازا ← سان کاکو جیمه نه وازا (کاتامه) ← کانسز وازا ← جوجی گاتامه

ادامه مطلب »