خانه / فیلم / آموزش / نه وازا / کانسس وازا (برگه 4)

کانسس وازا

مایک سوین – اجرای کانسز در حالت دفاع از جلو

Off Balan Cing Positioning (کاشنسز) موضوع فیلم : کانسز در حالت دفاع از جلو  

ادامه مطلب »

مایک سوین – اوده هیشیگی واکی گاتامه

موضوع فیلم : آموزش واکی گاتامه بیشتر بدانیم : نه وازا (کاتامه) ← کانسز وازا ← واکی گاتامه

ادامه مطلب »