کاتا

آموزش فنون یوکو استمی وازا از ناگه نو کاتا

فیلم آموزش فنون یوکو استمی وازا از ناگه نو کاتا

فیلم آموزش فنون یوکو استمی وازا از ناگه نو کاتا   قسمت پنجم از فرم ناگه نو کاتا فنون پرتابی در حالت خوابیده از پهلو یا همان فنون منتخب از یوکو استمی وازا می باشد   فنون یوکو استمی وازا از ناگه نو کاتا : یوکو گاکه یوکو گروما اوکی وازا   . اجرای این کاتا برای ارتقاء کمربند به مشکی ...

ادامه مطلب »

آموزش فنون مای استمی وازا از ناگه نو کاتا

فیلم آموزش فنون مای استمی وازا از ناگه نو کاتا

فیلم آموزش فنون مای استمی وازا از ناگه نو کاتا,چهارمین بخش از فرم ناگه نو کاتا فنون پرتابی در حالت خوابیده از جلو فنون منتخب,توموی ناگه,اورا ناگه,سومی گایشی

ادامه مطلب »

آموزش فنون آشی وازا از ناگه نو کاتا

آموزش فنون آشی وازا از ناگه نو کاتا

  فیلم آموزش فنون آشی وازا از ناگه نو کاتا   قسمت سوم از فرم ناگه نو کاتا فنون پا یا همان فنون منتخب از آشی وازا می باشد   فنون آشی وازا از ناگه نو کاتا : اوکوری آشی هارای ساسایی تسوری کومی آشی اوچی ماتا . اجرای این کاتا برای ارتقاء کمربند به قهوه ای کیو ۱ و ...

ادامه مطلب »

آموزش فنون گوشی وازا از ناگه نو کاتا

آموزش فنون گوشی وازا از ناگه نو کاتا

  فیلم آموزش فنون گوشی وازا از ناگه نو کاتا   دومین بخش از فرم ناگه نو کاتا فنون کمر یا همان فنون منتخب از گوشی وازا می باشد   فنون گوشی وازا از ناگه نو کاتا : اوکی گوشی هارای گوشی تسوری کومی گوشی . اجرای این کاتا برای ارتقاء کمربند به قهوه ای کیو ۲ لازم می باشد ...

ادامه مطلب »

آموزش فنون ته وازا از ناگه نو کاتا

آموزش فنون ته وازا از ناگه نو کاتا

فیلم آموزش فنون ته وازا از ناگه نو کاتا   اولین بخش از فرم ناگه نو کاتا فنون دست یا همان فنون منتخب از ته وازا می باشد   فنون ته وازا از ناگه نو کاتا : اوکی اوتوشی سئوی ناگه کاتا گروما اجرای این کاتا برای ارتقاء کمربند به قهوه ای کیو ۳ لازم می باشد

ادامه مطلب »

نحوه نشستن ، بلند شدن و احترامات در کاتا

نحوه نشتن ، بلند شدن و احترامات در کاتا

فیلم آموزشی از نحوه نشتن ، بلند شدن و احترامات در کاتا موارد آموزشی در این کلیپ کوتاه عبارتند از : نحوه درست نشستن در کاتا ، نشستن رسمی جودو نحوه دست برخاستن در کاتا ، ایستادن رسمی جودو احترام در حالت ایستاده احترام در حالت نشسته        

ادامه مطلب »

فیلم کامل اجرای ناگه نو کاتا – بدون آموزش

فیلم کامل اجرای ناگه نو کاتا - بدون آموزش

فرم ناگه نو کاتا اولین هنر نمایشی جودو محسوب می شود که هنرجویان برای رسیدن به سطح دان باید آن را اجرا نمایند ، این کاتا شامل ۱۵ تکنیک از فنون پرتابی (ناگه) در حالت ایستاده (تاچی) و در حالت خوابیده (استمی) است که درقالب پنج دسته مجزا اجرا می شود . فنون کاتای ناگه نو کاتا : بخش اول ...

ادامه مطلب »