کلاس های جودو و دفاع شخصی اصفهان

کلاس های جودو و دفاع شخصی شاهین شهر و میمه

استاد زمان مکان توضیحات
علی محمدی  فرد، ساعت 20 ورزشگاه تختی دان 6 جوجیتسو، دان 5 جودو، دان 5 دفاع شخصی، مربیگیری درجه 1، مدرس فدراسیون جودو، مسئول هیات جوجیتسو و دفاع شخصی شهرستان شاهین شهر و میمه،  پنج دوره قهرمانی کشور جوجیتسو
دو دوره امادگی جسمانی قهرمانی کشور، دو دوره انتخابی جوجیتسو ازاد جهت مسابقات برون مرزی ،یازده دوره قهرمانی کشور جودو
علی گلپسند فرد زوج، ساعت 20:45 ورزشگاه تختی رئیس هیئت جودو شهرستان شاهین شهر و میمه، قهرمان مسابقات کشوری جودو و جوجیتسو اعم از لیگ، نیروهای مسلح، تنها جودوکار شاهین شهری اعزامی به قهرمانی جهان قزاقستان (سیزم 2013)
علیرضا شفیع زوج، ساعت20:45 خیابان بهداری ورزشگاه ملت نائب رئیس هیئت جودو شهرستان شاهین شهر و میمه