کلاس های جودو و دفاع شخصی البرز

کلاس های جودو و دفاع شخصی کرج

استاد زمان مکان توضیحات
مجید نورمحمدی فرد، ساعت 19:30 دهقان ویلا دوم، کوچه آموزش پرورش، کنار فروشگاه امیران نایب رییس هیئت جودو کرج
سید شهاب الدین حسینی فرد، ساعت 20:30 حصارک پایین خیابان انقلاب بعد از میدان دفاع مقدس سالن شهدای حصارک (باشگاه جودو کرار) آموزش جودو مناسب برای کلیه رده های سنی
سید شهاب الدین حسینی زوج، ساعت 20:30 کمالشهر، پشت پاسگاه، جنب ساختمان شورا، باشگاه ولایت (باشگاه جودو کرار) آموزش جودو مناسب برای کلیه رده های سنی