کلاس های جودو و دفاع شخصی خوزستان

کلاس های جودو و دفاع شخصی اهواز

استاد زمان مکان توضیحات
محسن قائدی فرد، ساعت ۱۹ زیباشهر، باشگاه شهید بابک معتمد

کمربند دان 4، 4 دوره قهرمان بزرگسالان کشور، عضو تیم ملی در سال 78، 12 دوره قهرمان کارگران کشور، قهرمان نیروهای مسلح در سالهای 74 و 75، دارای مدرک مربیگری و داوری درجه دو از فدراسیون جودو

آموزش دفاع شخصی و جودو در تمام سنین