کلاس های جودو و دفاع شخصی کردستان

کلاس های جودو و دفاع شخصی سنندج

استاد زمان مکان توضیحات
پوریا عنایتی  فرد، ساعت 15 سه راهی شالمان، جنب نیروی انتظامی، باشگاه شهید امان اللهی آموزش جودو مناسب برای کلیه رده های سنی

کلاس های جودو و دفاع شخصی مریوان

استاد زمان مکان توضیحات
بختیار کرداری  فرد، ساعت 17 استادیوم ورزشی مریوان، خانه جودو مریوان دان 4، مربیگری درجه یک ملی، مربیگری آسیایی نونهالان و نوجوانانکلیه رده های سنی و مجزا از هم خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان
بختیار کرداری  زوج، ساعت 10 (صبح) استادیوم ورزشی مریوان، خانه جودو مریوان دان 4، مربیگری درجه یک ملی، مربیگری آسیایی نونهالان و نوجوانانکلیه رده های سنی و مجزا از هم خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان