کلاس های جودو و دفاع شخصی گیلان

کلاس های جودو و دفاع شخصی رشت

استاد زمان مکان توضیحات
استاد علی خانی نیا  فرد، ساعت ۲۰:۳۰ پل عراق، روبروی استخر دانا، باشگاه شهید غبرانژاد

دان 8، آموزش جودو در تمامی سنین مختص اقایان