خانه / آرشیو برچسب: اموزش

آرشیو برچسب: اموزش

اسلحه بشر – توموی ناگه

نام فیلم : اسلحه بشر – توموی ناگه فنون : 1 – توموی ناگه

ادامه مطلب »

اسلحه بشر – اوده هیشیگی اوده گاتامه

نام فیلم : اسلحه بشر – اوده هیشیگی اوده گاتامه فنون : 1 – اوده هیشیگی اوده گاتامه

ادامه مطلب »

اسلحه بشر – اوده هیشیگی جوجی گاتامه

نام مستند فیلم : Human Weapon – اسلحه بشر : Technique Ude Hishigi Juji Gatame – 腕挫十字固 – اوده هیشیگی جوجی گاتامه

ادامه مطلب »

اسلحه بشر – سوکی ناگه

نام مستند فیلم : Human Weapon – اسلحه بشر  : Technique Sukui Nage – 掬投 – سوکی ناگه

ادامه مطلب »

اسلحه بشر – پرتاب مفصل ران

نام فیلم : اسلحه بشر – پرتاب مفصل ران تکنیک :  هارای مکی کومی

ادامه مطلب »

اسلحه بشر – کو سوتو گاری

نام مستند فیلم : Human Weapon – اسلحه بشر   : Technique Kosoto Gari – 小外刈 – کو سوتو گاری

ادامه مطلب »

اسلحه بشر – اوده هیشیگی جوجی گاتامه

نام مستند فیلم : Human Weapon – اسلحه بشر : Technique Ude Hishigi Juji Gatame – 腕挫十字固 – اوده هیشیگی جوجی گاتامه

ادامه مطلب »

اسلحه بشر – سان کاکو جیمه

نام مستند فیلم : Human Weapon – اسلحه بشر : Technique Sankaku Jime  – 三角絞 – سان کاکو جیمه

ادامه مطلب »

اسلحه بشر – هاداکا جیمه

نام مستند فیلم : Human Weapon – اسلحه بشر : Technique Hadaka Jime – 裸絞 – هاداکا جیمه

ادامه مطلب »

اسلحه بشر – اوده گارامی

نام مستند فیلم : Human Weapon – اسلحه بشر : Technique Ude Garami – 腕緘 – اوده گارامی

ادامه مطلب »