خانه / آرشیو برچسب: ترکیب

آرشیو برچسب: ترکیب

انیمیشن تایساباکی ترکیب اوچی گاری با سئوی ناگه

تایساباکی ترکیب اوچی گاری با سئوی ناگه

در این انیمیشن کوتاه از نحوه صحیح اجرا کردن تایساباکی در ترکیب اوچی گاری با سئوی ناگه مطلع خواهید شد   مشاهده کلیپ تایساباکی ترکیب با سئوی ناگه توری (مجری فن) باند سفید انیمیشن فوق صرفا به جهت درک اهمیت تایساباکی در اجرای فنون تهیه شده بیشتر بدانیم : ناگه وازا ← تاچی وازا ← آشی وازا ← اوچی گاری ...

ادامه مطلب »

اوده گاتامه زیبا اوتس در مسابقات مشترک المنافع تاج

اوده گاتامه کالین اوتس

مبارزه فینال وزن منفی ۶۶ کیلوگرم مسابقات کشورهای مشترک المنافع تاج۲۰۱۴ کالین اوتس (انگلیس) با آندریاس کراساس (قبرس) تماشای آنلاین کلیپ مبارزه اوتس در این شیایی کالین اوتس ابتدا تکنیک اوچی ماتا را نشان می دهد و سپس سعی می کند که حمله خود را با ترکیب سومی گایشی کامل کند که در نهایت آندریاس را در نه وازا اسیر ...

ادامه مطلب »

آموزش کانی باسامی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش کانی باسامی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی کانی باسامی نکات آموزشی کانی باسامی : آموزش کانی باسامی ترکیب او گوروما با کانی باسامی اجرای کانی باسامی در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش اوسوتو ماکیکومی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش اوسوتو ماکیکومی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی اوسوتو ماکیکومی نکات آموزشی اوسوتو ماکی کومی : آموزش اوسوتو ماکیکومی ترکیب اوسوتو گاری با اوسوتو ماکیکومی اجرای اوسوتو مکیکومی در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش اوچی ماکیکومی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش اوچی ماکیکومی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی اوچی ماکیکومی نکات آموزشی اوچی ماکی کومی : آموزش اوچی ماکیکومی ترکیب ایپون سئوی ناگه با اوچی ماکیکومی

ادامه مطلب »

آموزش سوتو ماکیکومی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش سوتو ماکیکومی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی سوتو ماکیکومی نکات آموزشی سوتو ماکی کومی : آموزش سوتو ماکیکومی ترکیب هانه گوشی با سوتو ماکیکومی ترکیب هارای گوشی با سوتو ماکیکومی

ادامه مطلب »

آموزش یوکو گوروما – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش یوکو گوروما از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی یوکو گروما نکات آموزشی یوکو گوروما : آموزش یوکو گوروما اجرای یوکو گوروما در فرم ناگه نو کاتا بدل هانه گوشی با یوکو گوروما ترکیب تانی اوتوشی با یوکو گوروما

ادامه مطلب »

آموزش تانی اوتوشی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

یوکو استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش تانی اوتوشی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی تانی اوتوشی نکات آموزشی تانی اوتوشی : آموزش تانی اوتوشی ترکیب کوچیکی تاوشی با تانی اوتوشی فرق یوکو اوتوشی با اوکی وازا فرق تانی اوتوشی با یوکو اوتوشی فرق اوکی وازا با تانی اوتوشی اجرای تانی اتوشی در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش سومی گائشی – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

مای استمی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش سومی گائشی از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی سومی گایشی نکات آموزشی سومی گائشی : آموزش سومی گائشی اجرای سومی گائشی در فرم ناگه نو کاتا محل قرار گرفتن پا در سومی گائشی ترکیب اوچی ماتا با سومی گائشی اجرای سومی گائشی در مسابقات

ادامه مطلب »

آموزش آشی گوروما – ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آشی وازا - ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو

آموزش آشی گوروما از سری آموزش های ۶۵ تکنیک پرتابی کودوکان جودو تماشای آنلاین کلیپ آموزشی آشی گوروما نکات آموزشی آشی گوروما : آموزش آشی گوروما ترکیب آشی گوروما با اوسوتو گاری بیان فرق آشی گوروما با اوسوتو گاری اجرای آشی گوروما در مسابقات

ادامه مطلب »