خانه / آرشیو برچسب: وازا

آرشیو برچسب: وازا

اسلحه بشر – توموی ناگه

نام فیلم : اسلحه بشر – توموی ناگه فنون : 1 – توموی ناگه

ادامه مطلب »

اسلحه بشر – اوده هیشیگی اوده گاتامه

نام فیلم : اسلحه بشر – اوده هیشیگی اوده گاتامه فنون : 1 – اوده هیشیگی اوده گاتامه

ادامه مطلب »

اسلحه بشر – اکوری اری جیمه

نام مستند فیلم : Human Weapon – اسلحه بشر : Technique Okuri Eri Jime – 送襟絞 – اِکوری اِری جیمه

ادامه مطلب »

اسلحه بشر – اوده هیشیگی جوجی گاتامه

نام مستند فیلم : Human Weapon – اسلحه بشر : Technique Ude Hishigi Juji Gatame – 腕挫十字固 – اوده هیشیگی جوجی گاتامه

ادامه مطلب »

اسلحه بشر – سوکی ناگه

نام مستند فیلم : Human Weapon – اسلحه بشر  : Technique Sukui Nage – 掬投 – سوکی ناگه

ادامه مطلب »

اسلحه بشر – تای ساباکی

نام مستند فیلم : Human Weapon – اسلحه بشر  : Technique Tai Sabaki – 体さばき – تای ساباکی

ادامه مطلب »

اسلحه بشر – پرتاب مفصل ران

نام فیلم : اسلحه بشر – پرتاب مفصل ران تکنیک :  هارای مکی کومی

ادامه مطلب »

اسلحه بشر – کو سوتو گاکه

موضوع فیلم :  اسلحه بشر – کو سوتو گاکه فنون : 1 –  کو سوتو گاکه

ادامه مطلب »

اسلحه بشر – کو سوتو گاری

نام مستند فیلم : Human Weapon – اسلحه بشر   : Technique Kosoto Gari – 小外刈 – کو سوتو گاری

ادامه مطلب »

اسلحه بشر – اوده هیشیگی جوجی گاتامه

نام مستند فیلم : Human Weapon – اسلحه بشر : Technique Ude Hishigi Juji Gatame – 腕挫十字固 – اوده هیشیگی جوجی گاتامه

ادامه مطلب »