خانه / آرشیو برچسب: کانسز

آرشیو برچسب: کانسز

اسلحه بشر – اوده هیشیگی اوده گاتامه

نام فیلم : اسلحه بشر – اوده هیشیگی اوده گاتامه فنون : 1 – اوده هیشیگی اوده گاتامه

ادامه مطلب »

اسلحه بشر – اوده هیشیگی جوجی گاتامه

نام مستند فیلم : Human Weapon – اسلحه بشر : Technique Ude Hishigi Juji Gatame – 腕挫十字固 – اوده هیشیگی جوجی گاتامه

ادامه مطلب »

اسلحه بشر – اوده هیشیگی جوجی گاتامه

نام مستند فیلم : Human Weapon – اسلحه بشر : Technique Ude Hishigi Juji Gatame – 腕挫十字固 – اوده هیشیگی جوجی گاتامه

ادامه مطلب »

مایک سوین – اجرای سان کاکو جیمه در جوجی گاتامه

  استاد : مایک سوین نام تکنیک : Sankaku Jime To Juji Gatame – 三角絞 To 腕挫十字固 – اجرای سان کاکو جیمه و گرفتن جوجی گاتامه

ادامه مطلب »

مایک سوین – اوده هیشیگی هیزا گاتامه

نام تکنیک : Ude hishigi hiza gatame – 腕挫膝固 – اوده هیشیگی هیزا گاتامه

ادامه مطلب »

مایک سوین – اوده هیشیگی جوجی گاتامه

موضوع فیلم : Ude hishigi juji gatame – 腕挫十字固 – اوده هیشیگی جوجی گاتامه

ادامه مطلب »

توموی ناگه به جوجی گاتامه

موضوع فیلم :  اجرای توموی ناگه و گرفتن جوجی گاتامه فنون : 1 – توموی ناگه 2 – اوده هیشیگی جوجی گاتامه  

ادامه مطلب »

مایک سوین – اوده هیشیگی هیزا گاتامه

اوده هیشیگی هیزا گاتامه

موضوع فیلم : آموزش شکستن دست به وسیله زانو اجرای تکنیک اوده هیشیگی هیزا گاتامه توسط استاد مایک سوین بیشتر بدانیم : ← نه وازا ,  کانسز وازا , اوده هیشیگی هیزا گاتامه

ادامه مطلب »

مایک سوین – اوده هیشیگی هارا گاتامه

موضوع فیلم : آموزش هارا گاتامه بیشتر بدانیم : نه وازا (کاتامه) ← کانسز وازا ← هارا گاتامه

ادامه مطلب »

مایک سوین – سان کاکو جیمه در جوجی گاتامه

Sankaku Jime To Juji Gatame (کانسز) موضوع فیلم : آموزش گرفتن سان کاکوجیمه به همراه جوجی گاتامه بیشتر بدانیم : نه وازا (کاتامه) ← شیمه وازا ← سان کاکو جیمه نه وازا (کاتامه) ← کانسز وازا ← جوجی گاتامه

ادامه مطلب »