تاچی وازا

تاچی وازا : کلمه ی Tachi Waza ( به ژاپنی : 立ち技 ) تاچی به معنای ” ایستاده ” و تاچی وازا به مجموعه فنونی که در حالت ایستاده اجرا می شود اطلاق می گردد

این دسته از فنون خود شامل سه بخش اصلی تکنیک های دست ، کمر و پا می باشد

که به ترتیب تعداد تکنیک به شرح ذیل می باشند

 • آشی وازا : ۲۱ تکنیک رسمی
  •  آشی گروما
  • دی آشی بارای
  • هانه گوشی
  • هارای گوشی
  • هارای تسوریکومی آشی
  • هیزا گروما
  • کوسوتو گاکه
  • کوسوتو گاری
  • کوچی گاری
  • او گوروما
  • اوکوری آشی هارای
  • اوسوتو گایشی
  • اوسوتو گاری
  • اوسوتو گروما
  • اوسوتو اوتوشی
  • اوچی گایشی
  • اوچی گاری
  • ساسائه تسوری کومی آشی
  • اوچی ماتا
  • اوچی ماتا گایشی
  • تسوبامی گایشی
 • ته وازا : ۱۴ تکنیک رسمی
  • ایپون سئوی ناگه
  • کاتا گروما
  • کیبیسو گایشی
  • موروته گاری
  • اوبی اوتوشی
  • موروته سئوی ناگه
  • سئوی اوتوشی
  • سوکی ناگه
  • سومی اوتوشی
  • تای اوتوشی
  • اوچی ماتا سوکاشی
  • اوکی اوتوشی
  • یاما آراشی
  • کوچی گایشی
 • گوشی وازا : ۱۱ تکنیک رسمی
  • داگی آگه
  • هانه گوشی
  • هارای گوشی
  • گوشی گوروما
  • او گوشی
  • سوده تسوری کومی گوشی
  • تسوری گوشی
  • تسوری کومی گوشی
  • اوکی گوشی
  • اوشیرو گوشی
  • اوتسوری گوشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 16 =