هانه گوشی گایشی

هانه گوشی گایشیهانه گوشی گایشی (به انگلیسی : Hane Goshi Gaeshi به ژاپنی : 跳腰返) به معنای ” ضد جهش مفصل ران ” است. این تکنیک زمانی بکار می رود که اوکی (حریف) تکنیک هانه گوشی را اجرا می کند و در واقع بدل هانه گوشی است اما بخاطر کثرت در استفاده ، آن را جز تکنیک های اصلی جودو آورده اند.

 

هانه گوشی گایشیهانه گوشی بدل های مختلفی دارد اما ساده ترین روش آن این است که توری پای ستون اوکی را بواسطه پای موافق خود از بغل قلاب کرده و به جهت بیرون او را خراب کند.

 

در سابق هانه گوشی گایشی جز فنون شینمیشو نو وازا بود ولی در دسته بندی مدرن از خانواده فنون پا یا آشی وازا قرار دارد.

 

 

مشاهده فیلم آموزش هانی گوشی گائشی که توسط کودوکان جودو تهیه گردیده است.