هارای گوشی گایشی

هارای گوشی گایشی (به انگلیسی : Harai Goshi Gaeshi به ژاپنی : 払腰返) به معنای ” ضد دروی مفصل ران ” است. این تکنیک زمانی بکار می رود که اوکی (حریف) تکنیک هارای گوشی را اجرا می کند و در واقع بدل هارای گوشی است اما بخاطر کثرت در استفاده ، آن را جز تکنیک های اصلی جودو آورده اند.

 

هارای گوشی بدل های مختلفی دارد اما ساده ترین روش آن این است که توری پای ستون اوکی را بواسطه پای موافق خود از بغل قلاب کرده و به جهت بیرون او را خراب کند.

هارای گوشی گایشی طبق دسته بندی سنتی فنون جودو جز شینمیشو نو وازا است ولی در دسته بندی مدرن فنون جودو در خانواده آشی وازا قرار دارد.

مراحل اجرا فن:

 

مشاهده فیلم آموزش هارای گوشی گائشی که توسط کودوکان جودو تهیه گردیده است.