هارای تسوریکومی آشی

هارای تسوریکومی آشیهارای تسوریکومی آشی (به انگلیسی : Harai Tsurikomi Ashi به ژاپنی : 払釣込足) به معنای ” درو با کَندَن و کشیدن پا ” است. نحوه ای اجرای آن بدین صورت است که توری (مجری) ابتدا اوکی را از پهلو متمایل به جلو بی تعادل کرده و سپس با پای موافق، قوزک پای ستون اوکی را از روبرو درو نموده و در همان حالت با تاباندان دورانی به پهلو پرتاب می کند.

 

هارای تسوریکومی آشی طبق دسته بندی کودوکانی و سنتی فنون جودو جز گو کیو نو وازا است و بر اساس دسته بندی مدرن فنون جودو در جز تکنیک های آشی وازا قرار دارد.

 

تفاوت هارای تسوریکومی آشی با ساسایی تسوریکومی آشی در جهت پرتاب است بدین صورت که در هارای تسوریکومی آشی توری روبروی اوکی ایستاده و او را به پهلو پرتاب می کند اما در ساسایی تسوریکومی آشی توری با چرخش 180 خود را از جلوی اوکی بیرون می کشد و او را به جلو پرتاب می کند.

 

 

مراحل اجرای فن:

 

انیمیشن هارای تسوری کومی آشی

 

 

مشاهده فیلم آموزش هارای تسوریکومی آشی که توسط کودوکان جودو تهیه گردیده است.