کوسوتو گاکه

کوسوتو گاکهکوسوتو گاکه (به انگلیسی : Ko Soto Gake به ژاپنی : 小外掛) به معنای ” قلاب کوچک به خارج ” است. و بدین صورت اجرا می شود که توری اوکی را به سمت پشت بی تعادل کند و سپس با پای موافق پا ستون اوکی را از ناحیه پاشنه قلاب کرده و به سمت عقب پرتاب می نماید.

 

کو سوتو گاکه طبق دسته بندی کودوکانی جزء سومین بخش از فنون گو کیو نو وازا  هست و در دسته بندی مدرن فنون جودو از فنون آشی وازا می باشد.

 

مراحل اجرای فن:

 

انیمیشن کوسوتو گاکه

 

مشاهده فیلم آموزش کوسوتو گاکه که توسط کودوکان جودو تهیه گردیده است.