کوچی گاری

کوچی گاریکوچی گاری (به انگلیسی : Ko Uchi Gari به ژاپنی : 小内刈) به معنای ” درو کوچک به داخل ” است و اجرای آن بدین صورت می باشد که توری اوکی را به سمت پشت و در زاویه راست بی تعادل کند به نحوی تمام وزن اوکی به پای راست انتقال یابد سپس توری با پا مخالف (راست) پای ستون اوکی را از داخل درو می کند تا به سمت پشت پرتاب شود.

 

در اجرای بهتر کوچی گاری بهتر است که کوزوشی به شکلی صورت بگیرد که حریف بر روی پای ستون اش پرس شود به عبارت دیگر کشش تکنیک به سمت پایین باشد.

 

کو چی گاری در فنون کودوکانی جزء دومین بخش از گو کیو نو وازا  هست و در طبقه مدرن فنون جودو در بخش آشی وازا قرار دارد.

 

مراحل اجرا فن:

انیمیشن کوچی گاری

 

مشاهده فیلم آموزش کوچی گاری که توسط کودوکان جودو تهیه گردیده است.