اوسوتو گایشی

اوسوتو گایشیاوسوتو گایشی (انگلیسی : O Soto Gaeshi به ژاپنی : 大外返) به معنای ” ضد (درو) بزرگ به خارج ” است. انجام آن بدین صورت است که اوکی پیش از برهم زدن تعادل توری به سمت پشت اقدام به دروی پا از پشت نماید سپس توری نیز به صورت متقابل اوسوتو گاری خود را روی حریف اجرا کند.

 

این تکنیک در واقع بدل اوسوتو گاری است اما بخاطر کاربرد فراوان جزء فنون اصلی شناخته شده، البته همین شیوه بدل را می توان روی فنون خانواده اوسوتو نظیر اوسوتو اوتوشی و اوسوتو گوروما انجام داد.

 

او سوتو گایشی طبق دسته بندی کودوکانی از فنون شینمیشو نو وازا هست و در طبقه مدرن فنون جودو در بخش آشی وازا قرار دارد.

 

مشاهده فیلم آموزش اوسوتو گائشی که توسط کودوکان جودو تهیه گردیده است.