اوسوتو اوتوشی

اوسوتو اوتوشیاوسوتو اوتوشی (به انگلیسی : O Soto Otoshi به ژاپنی : 大外落) به معنا ” سقوط بزرگ به خارج ” است. در اجرای آن توری ابتدا اوکی را به زاویه راست پشتی بی تعادل می کند و سپس با قدرت و سرعت فراوان پای راست خود را از پشت میان دو پای حریف به زمین می کوبد.

 

نکته مهم در انجام اوسوتو اوتوشی نحوه قرار دادن پا بین دو پا حریف است، در این تکنیک توری پای خود را بصورت هندل زدن از پشت ران اوکی سابانده و به زمین می کوباند، بر همین اساس به اوسوتو هندلی شهرت دارد.

 

فرق اوسوتو اوتوشی با اوسوتو گاری در نحوه برخورد با پای ستون حریف می باشد، در اوسوتو اوتوشی پای توری به زمین کوبیده می شود و در همان حالت باقی می ماند اما در اوسوتو گاری پای توری با زمین برخورد ندارد و تا زمان سقوط حریف متحرک است.

 

او سوتو اوتوشی طبق دسته بندی کودوکانی از فنون هابوکارتا وازا هست و در طبقه مدرن فنون جودو در بخش آشی وازا قرار دارد.

 

مراحل اجرا فن:

انیمیشن اوسوتو اوتوشی

 

مشاهده فیلم آموزش اوسوتو اوتوشی که توسط کودوکان جودو تهیه گردیده است.