اوچی گایشی

اوچی گایشیاوچی گایشی (به انگلیسی : O Uchi Gaeshi به ژاپنی : 大内返) به معنا ” ضد (درو) بزرگ به داخل ” می باشد. هر تکنیکی که بتوان از آن برای بدل اوچی گاری استفاده نمود اوچی گایشی می نامند.

 

چند نمونه اوچی گایشی:

حریف اوچی گاری راست حمله می کند => تایساباکی => با سئوی ناگه راست بدل می شود

حریف اوچی گاری راست حمله می کند => تایساباکی => با کوچی گاری راست بدل می شود

حریف اوچی گاری راست حمله می کند => تایساباکی => با کوسوتو گاری راست بدل می شود

 

دو نکته در رابطه با اوچی گاری و اوچی گایشی مهم است که دانسته شود و آن اینکه:

1 – تنها اوچی گاری را می توان بدل کرد که ناقص باشد و زیر بنای درستی برای آن طرح ریزی نشده بخصوص اگر تکنیک فاقد کوزوشی مناسب باشد.

2 – اگر بنا بر بدل کردن اوچی گاری است باید پیش از آنکه حریف تکنیک اش را کامل کند با تایساباکی به موقع اقدام به اجرای اوچی گایشی نمود.

 

اوچی گائشی در دسته بندی فنون کودوکانی جز فنون شینمیشو نو وازا می باشد و در دسته بندی مدرن در بخش فنون آشی وازا قرار دارد.

انیمیشن اوچی گایشی

 

مشاهده فیلم آموزش اوچی گایشی که توسط کودوکان جودو تهیه گردیده است.