اوچی گاری

اوچی گاریاوچی گاری (به انگلیسی : O Uchi Gari به ژاپنی : 大内刈) به معنای ” درو بزرگ به داخل ” است و اجرای آن بدین صورت می باشد که توری اوکی را به سمت پشت و در زاویه راست بی تعادل کند به نحوی تمام وزن اوکی به پای راست انتقال یابد سپس توری با پا موافق (چپ) پای ستون اوکی را از داخل درو می کند تا به سمت پشت پرتاب شود.

 

در اجرای بهتر اوچی گاری بهتر است که کوزوشی به شکلی صورت بگیرد که حریف بر روی پای ستون اش پرس شود به عبارت دیگر کشش تکنیک به سمت پایین باشد.

 

او چی گاری در فنون کودوکانی جزء اولین بخش از گو کیو نو وازا  هست و در طبقه مدرن فنون جودو در بخش آشی وازا قرار دارد.

 

مراحل اجرا فن:

 

انیمیشن اوچی گاری

 

مشاهده فیلم آموزش اوچی گاری که توسط کودوکان جودو تهیه گردیده است.