اوکوری آشی هارای

اوکوری آشی هارایاوکوری آشی هارای (به انگلیسی : Okuri Ashi Harai به ژاپنی : 送足払) به معنای ” دروی کشویی پا ” است. و بدین نحو اجرا می شود که توری ابتدا اوکی را مجبور به پهلو حرکت کردن می کند و پس از برهم زدن تعادل حریف هر دو پای اوکی را از روبرو درو نماید.

این تکنیک مشابه دی آشی هارای می باشد با این تفاوت در دی آشی هارای یک پا درو می شود اما در اوکوری آشی هارای هر دو پا درو می شود.

 

تکنیک اکوری آشی هارای طبق دسته بندی کودوکانی و سنتی در دومین بخش از فنون گو کیو نو وازا قرار دارد و بر اساس دسته بندی مدرن فنون جودو از خانواده آشی وازا می باشد.

 

مراحل اجرا:

 

انیمیشن اوکوری آشی هارای

 

مشاهده فیلم آموزش اوکوری آشی هارای که توسط کودوکان جودو تهیه گردیده است.