تسوبامی گایشی

تسوبامی گایشیتسوبامی گایشی (به انگلیسی : Tsubame Gaeshi به ژاپنی : 燕返) به معنای “ضد پرستو” می باشد. این تکنیک از فنون بدل بوده که در بدل دی آشی هارای و بدل اوکوری آشی هارای کاربرد فراوانی دارد. و نحوه اجرای آن بدین صورت است که حریف اقدام به آشی هارای راست می کند ولی توری (بدلکار) ابتدا پای چپ اش را ستون قرار می دهد (وزن بدن را به پای چپ منتقل کند) و پای راست اش را از مسیر درو آشی هارای حریف عقب می کشد و سپس با پای راست پای موافق حریف (چپ) را بوسیله تکنیک دی آشی هارای درو می کند.

این تکنیک به بدل آشی هارای با آشی هارای نیز شناخته می شود.

 

تسوبامی گائشی در دسته بندی فنون کودوکانی جز فنون شینمیشو نو وازا می باشد و در دسته بندی مدرن در بخش فنون آشی وازا قرار دارد.

 

مشاهده فیلم آموزش تسوبامی گایشی که توسط کودوکان جودو تهیه گردیده است.