اوچی ماتا گایشی

اوچی ماتا گایشیاوچی ماتا گایشی (به انگلیسی : Uchi Mata Gaeshi به ژاپنی : 内股返) به معنا ” ضد پرتاب داخلی ران ” می باشد. هر تکنیکی که از آن برای بدل اوچی ماتا بتوان استفاده نمود اوچی ماتا گایشی می نامند.

 

اوچی ماتا گائشی در دسته بندی فنون کودوکانی جز فنون شینمیشو نو وازا می باشد و در دسته بندی مدرن در بخش فنون آشی وازا قرار دارد.

 

مراحل اجرا:

هنگامی که اوکی برای اجرای اوچی ماتا از سمت راست اقدام می کند توری پای چپ اش (موافق با پای ستون اوکی) را دور پای چپ اوکی قلاب کرده و در نهایت به سمت پای ستون حریف را از بغل درو می کند.

 

مشاهده فیلم آموزش اوچی ماتا گایشی که توسط کودوکان جودو تهیه گردیده است.