اوشیرو گوشی

اوشیرو گوشیاوشیرو گوشی (به انگلیسی : Ushiro Goshi به ژاپنی : 後腰) به معنا ” پرتاب به پشت مفصل رانی ” می باشد.

هنگامی که اوکی به قصد اجرای یکی از فنون مفصل رانی از راست وارد بدن توری می شود توری با کمی نشست ابتدا خود را بصورت مناسب مستقر می کند سپس با دست چپ کمر حریف را محکم در اختیار می گیرد و در نهایت حریف را از زمین بلند کرده و به پشت پرتاب می کند.

 

تکنیک اوشیرو گوشی بدل او گوشی می باشد همچنین می توان به عنوان بدل تسوری گوشی و بدل اوکی گوشی نیز از آن استفاده نمود.

 

مراحل اجرا:

 

انیمیشن اوشیرو گوشی

 

اوشیرو گوشی در دسته بندی فنون کودوکانی جز پنجمین بخش از فنون گو کیو نو وازا می باشد و در دسته بندی مدرن در بخش فنون گوشی وازا قرار دارد.

مشاهده فیلم آموزش اوشیرو گوشی که توسط کودوکان جودو تهیه گردیده است.