اوشیرو اوکیمی

کلمه Ushiro Ukemi ( به ژاپنی : 後受け身 ) به معنای ” سقوط ایمن از پشت ” هست .

در درجه نخست هدف از اجرای آن کثرت سقوط به پشت و حفظ سر از صدمات احتمالی است که هنرجو باید آن را بخوبی بیاموزد .

Ushro ukemiحالت های اجرا

  • تک مرحله ای : در حالت درازکش چانه چسبیده سینه و پا ها در زاویه 20 الی 80 درجه بالا نگهداشته می شود .
  • دو مرحله ای : از حالت نشسته اقدام به انجام مراحل قبلی می شود .
  • سه مرحله ای : از حالت نیم خیز اقدام به انجام مراحل قبلی می شود .
  • چهار مرحله ای : از حالت ایستاده اقدام به انجام مراحل قبلی می شود .

انیمیشن افت پشت

از موارد زیر باید اجتناب نمود :

  • بی توجهی به ناحیه گردن و سر
  • فرود روی بادسن
  • فرود روی شانه
  • جدا شدن بادسن از سطح زمین ، قسمت کمر باید با تاتمی تماس داشته باشد
  • دفع ضرب سقوط با آرنج ، هنگام زدن ضربه به زمین تنها کف دست با تاتمی برخورد دارد
  • دفع ضرب سقوط بصورت عمودی اشتباه است ،کف دست بصورت اریب (افقی با زاویه ملایم) ضرب دارد .